El nostre programari. T-matix Portal Designer

Potència, escalabilitat, fiabilitat i flexibilitat aplicades al seu projecte IoT

Contacti'ns

Odoo CMS - a big picture

La plataforma IoT t-matix

La plataforma IoT t-matix incorpora una potent eina web per dissenyar les seves aplicacions "drag and drop": PORTAL DESIGNER.

Amb PORTAL DESIGNER podrà crear les aplicaciones IoT que la seva empresaels seus productes necessiten.

PORTAL DESIGNER és un conjunt de mòdulos amb els quals podrà integrar, de forma ràpida i senzilla, les aplicaciones creades amb les estructures i sistemes de la seva empresa.

Portal Designer. Módulos.

CAPATEST li mostra com posar en marxa avui les solucions IoT del demà

Odoo image and text block

Layout Designer

Mitjançant el mòdul de maquetació adaptarà els formats de pantalla del portal IOT t-matix als requeriments del client així com per implementar la seva pròpia identitat corporativa.

Odoo image and text block

Data Views

El visor de dades ens facilita la creació d'aplicacions individuals alhora que, gràcies a funcions com gràfics de línies, gràfics de barres, widgets KPI i taules dinàmiques, podrem representar la informació de la forma més eficient per a la seva avaluació.

Odoo image and text block

Data Qualifier

El mòdul de Validació de dades qualifica les dades entrants des dels sensors assegura la seva integritat i validesa a la plataforma IOT. El sistema és extremadament flexible: ens capacita per processar qualsevol font de dades a través dels processos d'entrada.

Els problemes d'interfícies entre maquinari i programari són coses del passat.

Odoo image and text block

Device Management

La gestió de les dades mestres es porta a terme en aquest mòdul.
Inclou la gestió de perfils i privilegis, l'assignació de funcionalitats a màquines i perifèrics i l'emmagatzematge i enviament de comandes a màquines i perifèrics específics.

A més pot associar màquines i perifèrics en Grups per, d'aquesta manera, facilitar un control més fluid per part d'altres components de solució, com per exemple, l'assignació a un determinat procés de "workflow" d'un grup de màquines.

Odoo image and text block

Feature Management

El gestor de funcions utilitza una interfície gràfica per presentar informacions vàlides que entren al sistema des de les màquines.

Per exemple: les dades GPS aporten informació valuosa sobre els desplaçaments realitzats i, mitjançant funcions MATEM TIQUES, podem calcular noves KPI partint de les dades dels sensors.

Odoo image and text block

Data Management and data Aggregation

Amb el mòdul gestor i agregador de dades, podem precalcular les dades emmagatzemades en temps d'execució ("runtime").

Aquesta funcionalitat aporta escalabilitat il·limitada i altes prestacions per a totes les aplicacions donat l'enorme volum de dades a processar.

Odoo image and text block

ERP Exporter

El mòdul per exportar dades transmet dades validades llestos per importar per qualsevol ERP.

Dades relatives a intervals, pre-agregacions, repeticions d'intents i períodes de validesa es configuren amb aquest propòsit segons els requeriments del client.

Alhora podem configurar el format amb el qual les dades es transmetran al sistema extern.

Odoo image and text block

Workflow Manager

El gestor de fluxos de treball ens facilita la creació del nombre d'esdeveniments necessari utilitzant instruccions IF - THEN.

També la creació de cadenes de fluxos complexos mitjançant activadors de notificacions a l'usuari o enviant ordres a màquines, el que al seu torn pot arrencar nous fluxos de treballs.

Odoo image and text block

Master Data Interface / Client Data

Amb aquesta interfície, podem importar dades mestres externs de forma automàtica o manual i podem combinar dades de màquines amb aquestes dades mestres.

Odoo image and text block

App Builder

El mòdul per construir Apps ens permet el desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbils IOS i Android de forma fàcil, sense necessitat de programació, amb només "arrossegar i deixar (" Drag and Drop ").

Els diferents objectes funcionals ens proporcionen la màxima flexibilitat per poder implementar des requeriments complexos fins a "look and feel" professionals.

Odoo image and text block

AR Builder (Augmented Reality)

El mòdul de Realitat Augmentada ens facilita la posada en marxa d'aplicacions complexes utilitzant la tecnologia AR.

Aquestes aplicacions AR estan integrades en la plataforma IOT i combinen la presentació de dades i el reconeixement d'objectes.

Podem veure i monitoritzar seqüències complexes de successos amb verificacions de qualitat activades de forma automàtica.